17 października br. udałem się do kolejnych powiatów Rawickiego, Kościańskiego i Grodziskiego na uroczyste podpisanie umów w związku z realizacją operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę, podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych dróg gminnych.
Inwestycje przyczynią się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenia atrakcyjności terenów przyległych do dróg.

Kwoty wsparcia przyznane na realizację zgłoszonych operacji dla poszczególnych beneficjentów:
- powiat rawicki:
Gmina Miejska Górka przyznana kwota pomocy ponad 680 tyś zł, całkowity koszt operacji ponad 1 mln zł,
Gmina Pakosław przyznana kwota pomocy ponad 40 tyś zł, całkowity koszt operacji ponad 65 tyś zł,
- powiat kościański:
Gmina Czempiń przyznana kwota pomocy ponad 1,3 mln zł, całkowity koszt operacji ponad 2,3 mln zł,
- powiat grodziski:
Gmina Granowo przyznana kwota pomocy ponad 1,4 mln zł, całkowity koszt operacji prawie 2,3 mln zł,
Gmina Wielichowo przyznana kwota pomocy ponad 500 tyś zł, całkowity koszt operacji niespełna 800 tyś zł.

11111