1W środę 8 października br. udałem się do powiatów Gnieźnieńskiego, Wągrowieckiego, Pilskiego i Czarnkowsko-Trzcianeckiego celem podpisanie umów w związku z realizacją operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Celem operacji jest poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę, podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych dróg gminnych.
Inwestycje przyczynią się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenia atrakcyjności terenów przyległych do dróg.

Kwoty wsparcia przyznane na realizację zgłoszonych operacji dla poszczególnych beneficjentów:
- powiat gnieźnieński:
Gmina Łubowo przyznana kwota pomocy ponad 400 tyś zł, całkowity koszt operacji ponad 650 tyś zł,
Gmina Kiszkowo przyznana kwota pomocy prawie 1 mln zł, całkowity koszt operacji ponad 1,4 mln zł,
- powiat wągrowiecki:
Gmina Wągrowiec przyznana kwota pomocy ponad 400 tyś zł, całkowity koszt operacji ponad 800 tyś zł,
- powiat pilski:
Gmina Białośliwie przyznana kwota pomocy ponad 200 tyś zł, całkowity koszt operacji ponad 320 tyś zł,
Gmina Łobżenica przyznana kwota pomocy ponad 1,1 zł, całkowity koszt operacji ponad 2,2 mln zł,
- powiat czarnkowsko-trzcianecki:
Gmina Lubasz przyznana kwota pomocy ponad 1,1 mln zł, całkowity koszt operacji ponad 2 mln zł,
Gmina Czarnków przyznana kwota pomocy ponad 1,1 mln zł, całkowity koszt operacji ponad 2,3 mln zł.

111111