1Wieczorem 7 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się uroczysta gala podczas, której uhonorowani zostali laureaci akcji Mistrzowie Agro 2019 organizowanej przez Głos Wielkopolski.
Miałem zaszczyt objąć plebiscyt patronatem honorowym.
Nagrodzeni zostali najlepsi sołtysi, sołectwa, gospodynie, koła gospodyń wiejskich, rolnicy i właściciele gospodarstw agroturystycznych w poszczególnych powiatach oraz w plebiscycie wojewódzkim.
Na zakończenie z pięknym recitalem wystąpiła Katarzyna Zawada.
Wszystkim laureatom plebiscytu składam gratulacje.

22222