19 października br. udałem się do powiatu konińskiego, do gminy Rychwał gdzie podpisałem umowę w związku z realizacją operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Gmina Rychwał otrzyma wsparcie na realizację celu w wysokości 1,3 mln zł natomiast całkowity koszt operacji wyniesie ponad 2mln zł.
Celem operacji jest poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę, podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych dróg gminnych.
Inwestycje przyczynią się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenia atrakcyjności terenów przyległych do dróg.

11