1W czwartek 10 oraz piątek 11 października w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podpisałem umowy z włodarzami gmin: Nekla, Pyzdry, Kłodawa, Duszniki oraz powiatu Nowotomyskiego w związku z realizacją operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Celem operacji jest poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę, podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych dróg gminnych.
Inwestycje przyczynią się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenia atrakcyjności terenów przyległych do dróg.

Kwoty wsparcia przyznane na realizację zgłoszonych operacji dla poszczególnych beneficjentów:
- gmina Nekla przyznana kwota pomocy ponad 350 tyś zł, całkowity koszt operacji ponad 550 tyś zł,
- gmina Pyzdry przyznana kwota pomocy ponad 330 tyś zł, całkowity koszt operacji ponad 500 tyś zł,
- gmina Kłodawa przyznana kwota pomocy ponad 380 tyś zł, całkowity koszt operacji prawie 750 tyś zł,
- gmina Duszniki przyznana kwota pomocy ponad 370 tyś zł, całkowity koszt operacji niespełna 600 tyś zł,
- gmina Lwówek przyznana kwota pomocy ponad 670 tyś zł, całkowity koszt operacji ponad 1,3 mln zł,
- powiat Nowotomyski przyznana kwota pomocy niespełna 900 tyś zł, całkowity koszt operacji ponad 1,4 mln zł.

11111